Trời đừng đổ xuống bão dông
Áo cơm cũng đủ cho lòng lo toan
Một đời người .. mấy gian nan ?
Lệ ngăn đừng chảy oán than ích gì !?

Một đời người .. mấy gian nan ? Lệ ngăn đừng chảy oán than ích gì !?

Đừng nhìn ánh mắt khinh khi
Đừng hờn giận và đừng chê sang hèn
Nụ cười nắng ấm vừa lên
Hoa tươi gió mát muộn phiền sẽ tan

Kim Thoa

Clip hay:

videoinfo__video2.dkn.tv||32652175c__

Từ Khóa: