Thơm cả thời học trò,
Vương đến nay, vẫn vậy.
Trong lùm xanh hoang dại,
Lấp ló vàng thả hương.

Thơm như là mít chín,
Như ổi mềm vàng cây.
Thơm cả tiếng chim hót,
Ngọt kỷ niệm từng ngày …

Thơm cả thời học trò. Vương đến nay, vẫn vậy. (Ảnh: WordPress.com)

Giữa bịt bùng phố xá,
Hoa ơi, hãy về đây.
Những dấu chân bỏng cát,
Thời cắp sách thơ ngây…

Như gặp được ngày mới,
Vào được thời xa xưa,
Bao dấu yêu ủ kín,
Dù tháng ngày thoi đưa….

Tháng năm già đời người. Đâu phai được vàng tươi. (Ảnh: WordPress.com)