Con đường năm tháng tôi đi
Từ ngày chập chững đến khi trưởng thành
Con đường rợp bóng tre xanh
Mẹ cha lam lũ dụm dành cho tôi

Con đường đi suốt cuộc đời
Đi trong mưa nắng có tôi với đường
Con đường xa tít mù sương
Nẻo dài rộng để yêu thương đất này

Con đường đi suốt cuộc đời, đi trong mưa nắng có tôi với đường (Nguồn ảnh: hdwallsbox.com)

Con đường lẫn bụi đỏ bay
Có mồ hôi đổ, có ngày bão giông
Ngược xuôi xuôi ngược đôi dòng
Nào ai đi hết tận cùng đường đâu

Con đường có cả khổ đau
Ai đi mới biết bể dâu con đường

Con đường có cả khổ đau, ai đi mới biết bể dâu con đường (Nguồn ảnh: laodongthudo.vn)

Sao Khang