Não hoạt động ra sao khi ta thực hành chánh niệm?

Sức khoẻ 12/03/15, 07:02

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng việc thực hành chánh niệm [1] có thể cải thiện một loạt các vấn đề sức khỏe tinh thần và cả thể chất, nhưng cơ chế hoạt động như thế nào thì vẫn chưa thực sự rõ ràng. Chánh niệm là ...

End of content

No more pages to load