Nguồn gốc của câu “bạn bè sống chết có nhau”

Văn hóa 27/09/15, 08:53

Người xưa đối với những lời mình từng nói, việc mình từng hứa với người khác có cách ví von “lời hứa đáng giá ngàn vàng”, vì thế cũng có câu: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy”. Phạm Thức thời Đông Hán, tự Cự Khanh, là người huyện Kim ...

End of content

No more pages to load