Phán quyết của tòa La Hay về Biển Đông rất hữu dụng

Thế giới 26/11/18, 12:27

Quyền Chánh án Tòa án Tối cao Philippines Antonio Carpio bác bỏ tuyên bố gần đây của Điện Malacañang (dinh Tổng thống) rằng "không có quyền lực nào trên trái đất" có thể thi hành phán quyết của tòa án trọng tài của Liên Hiệp Quốc về việc tuyên bố ...

End of content

No more pages to load