Làm người thẳng lưng, làm việc khom mình

Blog ĐKN 08/02/20, 15:30

Làm người thì nên đường đường chính chính, lòng dạ ngay thẳng, "cây ngay không sợ chết đứng". Nhưng trong công tác hay khi đối xử với người khác, "khom mình" một chút, đặt mình ở phía sau người lại chính là cách đề cao bản thân trong mắt người ...

End of content

No more pages to load