Lao động Việt Nam kém xa các nước trong khu vực

Khác 16/12/15, 06:10

Những thông tin mới nhất từ báo cáo của Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch) đã chỉ ra rằng, tỷ lệ người Việt Nam đọc sách thấp hơn nhiều so với các nước trên thế giới, chỉ có 30% số người đọc sách; hơn nữa ...

Kinh doanh lớn không bắt đầu từ bản kế hoạch

Khác 20/08/15, 06:11

Bạn muốn bắt đầu kinh doanh, vì thế cần một kế hoạch phải không? Câu trả lời là không, không hẳn như thế. Một nghiên cứu được in trong cuốn “Trái tim, Thông minh, Can đảm và May mắn” mà tôi đứng đồng tác giả, các đồng sự và tôi đã ...

End of content

No more pages to load