Nếu Khổng Minh mắng chết tướng Tàu, kỳ tài đất Việt này cũng có thể ‘chửi’ khiến giặc kinh sợ bái lạy

Câu chuyện lịch sử 11/12/16, 18:02

Triều đại nhà Trần không chỉ vang danh bởi 3 lần chiến thắng quân Mông Nguyên mà còn bởi những nhân tài kiệt xuất với tài năng hơn người. Một trong số đó chính là Lê Giốc - người được mệnh danh là “mạ tặc thần”. Xuất thân từ một mối ...

End of content

No more pages to load