Phân biệt Learn và Study

Học tiếng Anh 16/11/15, 12:30

Chúng ta đã biết, learn và study là hai từ để nói về việc học tập, nhưng khi nào dùng learn, khi nào dùng study? Chúng ta hãy xem trong bài học sau và làm bài tập ở cuối trang các bạn nhé! Study Ý nghĩa: Study được dùng miêu tả hành ...

End of content

No more pages to load