Phân biệt Hard và Difficult

Học tiếng Anh 30/11/15, 10:26

Trong nhiều trường hợp, difficult và hard có thể được dùng thay thế nhau vì một trong những nghĩa của hard là difficult - khó khăn. Tuy vậy từ hard mang ý nghĩa trừu tượng ...

End of content

No more pages to load