Hạ viện Mỹ vừa luận tội vừa thông qua Hiệp định thương mại USMCA tuyệt vời của Tổng thống Trump

Góc nhìn 21/12/19, 13:17

Cả nước Mỹ đang nóng với “Luận tội Tổng thống”, nhưng một việc có ý nghĩa thực chất hơn lại bị giảm sự chú ý. Ngày 19/12/2019, cũng chính Hạ viện Mỹ đã thông qua Hiệp định Thương mại với Canada và Mexico USMCA (United States–Mexico–Canada Agreement). Việc thông qua ...

End of content

No more pages to load