Phải làm sao khi con bạn nói dối?

Dạy trẻ nên người 08/09/18, 08:27

Do chưa đủ khả năng đánh giá về giá trị quan, nhân sinh quan nên trẻ nhỏ khó tránh khỏi việc từ háo thắng chuyển dần sang háo danh, từ đó dẫn tới nói dối. Do đó, cần bồi dưỡng cho con quan niệm cạnh tranh lành mạnh ngay từ ...

End of content

No more pages to load