Phật độ ta chăng? Độ nàng chăng?

Tín ngưỡng Thần Phật 23/06/19, 08:00

Xưa có vị Lạt Ma, vì sợ ái tình làm vấy bẩn thiền môn mà thấy lòng hổ thẹn: “Thế gian sao vẹn đôi đường nhỉ, chẳng phụ Như Lai chẳng phụ nàng?”. Nay lại có hoà thượng, vì quyến luyến giai nhân mà than phiền trách cứ: “Phật đã ...

End of content

No more pages to load