Giá bảo hiểm y tế không tăng trong hai năm tới

Thời sự 29/11/17, 17:49

Từ nay đến năm 2020, Luật Bảo hiểm y tế chưa xem xét việc nâng mệnh giá bảo hiểm y tế và sẽ tiếp tục tính mức đóng, quyền lợi của người dân cho phù hợp, đảm bảo sự bền vững của quỹ, cân đối theo từng năm. Lãnh đạo Chính ...

End of content

No more pages to load