Một người chồng tốt mới có một người vợ tốt

Đời sống 14/09/16, 06:58

Trong gia đình, khi vai trò người phụ nữ được khẳng định, gia đình sẽ luôn hòa thuận, phát triển theo chiều hướng tốt. Ngược lại, nếu vai trò người phụ nữ bị xem nhẹ, người phụ nữ mất đi sự ảnh hưởng của mình trong gia đình, gia đình ...

End of content

No more pages to load