Ai là người khổ nhất trong những ngày đại dịch?

Blog ĐKN 31/03/20, 09:30

Buồn lắm. COVID -19 làm ai cũng buồn, nhưng buồn nhất là những người nghèo .... Họ ở đâu trong các kế hoạch cứu trợ của nhà nước, họ ở đâu trong vòng tay của cộng đồng? Họ ở đâu, chúng ta có biết họ không? Tôi cảm nhận được điều ...

End of content

No more pages to load