Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ ngày mai (1/8)

Khác 31/07/16, 10:52

Từ ngày 1/8 nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực. Trong đó đáng lưu ý tăng mức xử phạt hàng loạt hành vi vi phạm luật giao thông, tăng 8% mức lương hưu - trợ cấp hàng tháng, cách tính mới mức lương mới cho cán bộ, công chức… 115 hành vi ...

End of content

No more pages to load