Con mắc lỗi, hay cha mẹ đang mắc lỗi?

Cha mẹ thay đổi 11/07/20, 10:15

Có một quan điểm dạy con khá phổ biến, cho rằng giáo dục cần phải nghiêm khắc, uốn nắn con liên tục để hành vi xấu không trở thành thói quen. Tuy nhiên, mặt trái của điều này là cha mẹ không cho con "quyền được mắc lỗi", từ đó ...

Phải làm sao khi con bạn nói dối?

Dạy trẻ nên người 08/09/18, 08:27

Do chưa đủ khả năng đánh giá về giá trị quan, nhân sinh quan nên trẻ nhỏ khó tránh khỏi việc từ háo thắng chuyển dần sang háo danh, từ đó dẫn tới nói dối. Do đó, cần bồi dưỡng cho con quan niệm cạnh tranh lành mạnh ngay từ ...

End of content

No more pages to load