Những ý kiến khác nhau về mua ngân hàng giá 0 đồng

Khác 29/10/15, 07:57

Ngày 26/10, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức tọa đàm về “Hoàn thiện pháp luật nhằm thúc đẩy tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, xử lý nợ xấu và đáp ứng nhu cầu hội nhập (WTO, TPP, ...

Cần đẩy nhanh cải cách trong lĩnh vực ngân hàng

Khác 11/12/14, 16:49

Với một số đặc điểm như có yếu tố tham gia rất lớn của Nhà nước vào lĩnh vực ngân hàng dưới hình thức liên kết sở hữu trực tiếp và gián tiếp, mức độ sở hữu chéo cao giữa các ngân hàng với nhau và giữa ngân hàng với ...

End of content

No more pages to load