Hàn Tín – Quốc sĩ vô song (4): Ỷ số đông, quân Triệu chủ quan khinh địch – Dụng binh ít, Hàn Tín tử chiến công thành

Trí huệ cổ nhân 21/08/21, 10:30

Ở cuối phần 3, sau khi diệt được nước Nguỵ với diệu kế 'thùng gỗ vượt sông', Hàn Tín lại nhanh chóng hạ nước Đại. Tiếp đến, ông tiến quân lên phía Bắc để chinh phạt nước Triệu...  Binh lực nước Triệu lúc này vô cùng lớn mạnh với 20 vạn ...

End of content

No more pages to load