Chiến tranh Nga-Ukraina: Tình hình và nguy cơ

Phân tích - Bình luận 18/03/24, 07:30

Cuộc chiến Nga-Ukraina đang trong thế giằng co và khó có những đột phá lớn. Tổn thất với cả 2 bên là rất lớn và họ đều đang có những tính toán, cũng như chiến thuật phù hợp với điều kiện của mình. Vậy mỗi bên hiện đang có những ...