Với kẻ xấu, không cần lịch sự! Vì sự an toàn của con bạn, hãy nhớ dạy trẻ 10 câu này

Với kẻ xấu, không cần lịch sự! Vì sự an toàn của con bạn, hãy nhớ dạy trẻ 10 câu này

Có 10 câu nói đã giúp giảm một nửa nguy cơ gây hại trẻ em ở Hoa Kỳ. Cha mẹ cần lưu ý để dạy con ghi nhớ. Đối với sự an toàn của trẻ nhỏ, người lớn chúng ta thường hay sơ suất. Vì vậy, ...

Giáo dục văn hóa tín Thần là con đường tốt nhất để con cái bước đến thành công

Giáo dục văn hóa tín Thần là con đường tốt nhất để con cái bước đến thành công

Là cha mẹ, chúng ta đều luôn trăn trở giáo dục con cái như thế nào cho tốt nhất. Có lẽ nên nhìn lại dẫn chứng chân thực về hai gia tộc trong lịch sử. Học giả Mỹ A.E. Winship vào năm 1900 đã làm ...