Bữa tiệc trung thu hạnh phúc nhất

Gia đình 20/11/16, 06:47

Đèn lồng, ông sao, cá chép….đó là những thứ hết đỗi quen thuộc trong bất cứ bữa tiệc trung thu của hầu hết những đứa trẻ nào. Âý vậy mà đối với bé gái này ...