Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa, trong đó đường bay từ 1.280km trở lên là 4 triệu đồng, tăng 250.000 đồng so với trước và áp dụng từ 1/3/2024, theo VnExpress.

Theo đó, vé phố thông trên các đường bay có khoảng cách dưới 500km có mức giá trần là 1,6 triệu đồng (đường bay phát triển kinh tế – xã hội) và 1,7 triệu đồng với các đường bay khác, giữ nguyên so với quy định hiện hành.

Đường bay từ 500 km đến dưới 850km có giá vé trần là 2,25 triệu đồng, tăng 50.000 đồng; đường bay 850km đến dưới 1.000km có giá vé tối đa 2,89 triệu đồng, tăng 100.000 đồng so với trước.

Đường bay 1.000km đến dưới 1.280km có giá trần 3,4 triệu đồng, tăng 200.000 đồng và đường bay từ 1.280km trở lên là 4 triệu đồng, tăng 250.000 đồng so với trước.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, giá trần vé máy bay nội địa tăng là do sự thay đổi của các yếu tố hình thành giá vé, đặc biệt là giá nhiên liệu và tỷ giá đều tăng cao.