Phân biệt Salary, Wage và Income

Học tiếng Anh 01/11/15, 17:56

Salary, Wage và Income là ba danh từ đều có nghĩa là: lương, tiền lương, thu nhập. Nhưng giữa chúng có sự khác biệt đáng kể về cách sử dụng. Chúng ta hãy xem trong bài sau nhé. Salary: Tiền lương Là số tiền cố định được trả hàng tháng, hoặc hằng ...

End of content

No more pages to load