Bí ẩn sấm Trạng Trình và tiên tri của Vanga

Câu chuyện lịch sử 05/05/20, 20:30

Cụm từ “số mệnh” rất phổ biến trong xã hội từ thời xưa cho đến hiện đại, nhưng ít ai để ý đến nội hàm thâm sâu của nó. Người xưa hay nói “sống chết có số”, “số” muốn nói sự đặt định sẵn từ trước, còn “mệnh” ý muốn ...

End of content

No more pages to load