Chiều Huế nhớ Trịnh Công Sơn: Vào cõi u minh trong suốt tắm, đời say ấm lạnh khúc tình chia!

Nghệ thuật 25/10/19, 15:00

Chiều mong manh quá nắng vàng ơi Lá hát đời sông tóc trắng trời Thân gầy bóng đổ dài phương gió Người thôi thoáng chốc đã mù khơi “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi…” Hàng cây long não lóng lánh lời Tình non tơ thế chan chứa thế Chuông nguyện bên trời Phú Cam rơi... Mắt ướt ...

End of content

No more pages to load