Có hay không cuộc sống “sau khi chết”?

Khoa học - Công nghệ 23/06/16, 15:48

Có lẽ khoa học sẽ không bao giờ có đủ khả năng để chứng minh một cách thật rõ ràng liệu có tồn tại thế giới bên kia hay không. Nhưng ít ra khoa học có khả năng xác định được bao nhiêu người từng trải nghiệm về thế giới bên kia. Các ...

End of content

No more pages to load