Sự tích Phật Bà Quan Âm Diệu Thiện

Nghệ thuật 05/07/19, 15:00

Thuở hồng hoang Trang Vương là bạo chúa Thần hoàng phạt không cho sinh hoàng tử Tuổi xế chiều mong kén rể nhường ngôi Nghe lời cha, Diệu Thanh, Diệu Âm sớm thành gia thất Các phò mã làm quan to nhưng kém tài, kém đức Nhà vua nhìn vào chồng Diệu Thiện nữa mà ...

Truyền thuyết về Bồ Tát Long Thụ

Văn hóa 14/07/18, 09:46

Bồ Tát Long Thụ là người sáng lập Phật giáo Đại thừa, sống vào khoảng thế kỷ thứ 2–3 TCN, thuộc dòng tộc Bà La Môn. Tương truyền cha ngài họ Long, vì ngài được sinh ra dưới gốc cây, nên đặt tên là Long Thụ. Long Thụ từ nhỏ đã ...

End of content

No more pages to load