Cụm từ “Sorry”, xin gì…lỗi gì?

Học tiếng Anh 03/02/16, 09:21

“Đừng Nói Lời Xin Lỗi” là một phần mềm ứng dụng mới nhằm thu hút sự chú ý tới ngôn ngữ bày tỏ xin lỗi và việc lạm dụng từ xin lỗi của con người thời nay. Nhiều người, đặc biệt là phụ nữ được xem là sử dụng câu ...

End of content

No more pages to load