Vị Bao Công của Việt Nam là ai?

Văn hóa 17/07/16, 10:51

Sông núi nước Nam là nơi sản sinh ra những bậc anh hào. Đó là các cao nhân lừng danh kim cổ hay những bậc hiền tài để lại tiếng thơm nơi hậu thế. Nguyễn Mại là một danh nhân như thế. Sử sách nhắc đến ông như một vị quan ...

End of content

No more pages to load