Phân biệt Like và As

Học tiếng Anh 11/11/16, 10:17

Hai từ “like” và “as” thường được hiểu với nghĩa là 'như', 'giống'. Tuy nhiên cách dùng của hai từ này có sự khác biệt. Chúng ta cùng xem cách phân biệt và thực hành bài tập ở cuối bài nhé. 1. Like Khi “like” là một giới từ, theo sau nó là ...

Phân biệt like, alike, similar to và the same

Học tiếng Anh 04/10/15, 11:53

LIKE Nghĩa: (giới từ) Giống (như), trái nghĩa: unlike. Cấu trúc: Be + like + N (danh từ) Ví dụ: This hat is like that hat. Cái mũ này giống cái mũ kia. N + like + N I have a hat like yours. Tôi có một cái nón giống cái của bạn like + N, + mệnh đề Like his ...

End of content

No more pages to load