Đất và Người: Đất đồng chiêm từ ngàn xưa đã vậy, ruộng sình lầy, bùn ngập ngụa bước chân trâu

Nghệ thuật 22/11/18, 16:09

Nay con về với đất đồng chiêm Cầm nhánh lúa trên tay nghe lòng đau nhoi nhói “Đất quê ta chiêm khê mùa thối” “Cắm đòn xóc đầu bờ...” chưa hẳn được gánh lúa trên vai. Đất và người cùng thức những đêm dài Bao cuộc đời lụi lầm trong đêm ấy Đất đồng chiêm, từ ...

End of content

No more pages to load