Từ vựng chủ đề: Toán học (phần II)

Học tiếng Anh 27/08/17, 12:48

Dù học toán ở trình độ cơ bản hay nâng cao, người học đều biết những phép tính cộng trừ nhân chia, thuật ngữ quen thuộc cho đến các hình khối,…. Vậy trong tiếng Anh, chúng được gọi như thế nào? Các dạng toán học Arithmetic - /əˈrɪθ.mə.tɪk/: số học Algebra - /ˈæl.dʒə.brə/: ...

End of content

No more pages to load