Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ

Học tiếng Anh 23/11/15, 17:29

Thông thường trong sự phối hợp giữa chủ ngữ và động từ,  chủ ngữ số ít đi cùng động từ số ít và ngược lại. Tuy nhiên, có những trường hợp chủ ngữ hòa hợp với động từ tùy theo mục đích nói hoặc theo các quy tắc nhất định. ...

End of content

No more pages to load