Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) giai đoạn 2017-2020, theo đó nhà nước sẽ thoái vốn tối đa 49% tại Vinachem.

Theo mục tiêu của đề án, Vinachem sẽ có vốn điều lệ khoảng 20.000 tỷ đồng đến năm 2020. Tập đoàn sẽ xây dựng kế hoạch, phương án và lộ trình thực hiện cổ phần hoá công ty mẹ giai đoạn 2018–2019. Sau cổ phần hoá, Nhà nước sẽ nắm giữ cổ phần chi phối từ trên 50-65% vốn điều lệ.

Trong đề án tái cơ cấu Vinachem – một trong những tập đoàn đang sở hữu tổng số đại dự án thua lỗ lớn nhất của Bộ Công Thương, Chính phủ yêu cầu 4 đại dự án đã và đang thua lỗ phải hết lỗ, sản xuất kinh doanh có hiệu quả mới được thực hiện thoái hết vốn. Các đại dự án này gồm: Công ty cổ phần Phân đạm Hóa chất Hà Bắc, Công ty cổ phần DAP-Vinachem, Công ty cổ phần DAP số 2-Vinachem, Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình.

Ngoài ra, các đơn vị thành viên, trực thuộc Vinachem cũng được yêu cầu sắp xếp, tái cơ cấu, trong đó Trường Cao đẳng Công nghiệp Hoá chất được tái cấu trúc theo hướng tinh giảm, gọn nhẹ, tiến tới tự chủ, hạch toán như doanh nghiệp.

Quyết định của Chính phủ cũng nêu rõ Vinachem phải thoái toàn bộ vốn tại 15 doanh nghiệp ngoài ngành, trong đó tiêu biểu là Công ty Xà Phòng Hà Nội, Ắc quy Vĩnh Phúc, Công ty cổ phần Cảng Đạm Ninh Bình, Công ty cổ phần Thiết kế công nghiệp.

Với Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, trong giai đoạn 2017-2018 Vinachem sẽ nắm giữ trên 65% vốn điều lệ.

7 doanh nghiệp do Vinachem sẽ nắm giữ từ trên 50-65% vốn điều lệ bao gồm: Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn, Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì, Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản Miền Nam, Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển, Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình, Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam.

9 doanh nghiệp do Vinachem sẽ nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ gồm: Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam, Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng, Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ, Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam, Công ty cổ phần Bột giặt NET, Công ty cổ phần Bột giặt LIX, Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam.

Nguyễn Trang