Kiểm toán Nhà nước ngày 30/5/2018 đã công bố kết quả kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư của các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT theo chương trình kiểm toán năm 2018.

Trong số 67 dự án BOT được công bố, đáng chú ý nhất là dự án BOT dài 37 km trên Quốc lộ 1 đi qua tỉnh Khánh Hòa. Chi phí dự toán là 2.700 tỷ đồng, nhưng sau khi đánh giá kỹ, Kiểm toán đã kiến nghị giảm gần 1.000 tỷ đồng, còn 1.700 tỷ đồng.

Kiểm toán cũng xác định thời gian thu phí của dự án này từ 22 năm giảm xuống còn 9 năm.

Còn tại Cần Thơ, dự án BOT nâng cấp Quốc lộ 91 (đoạn Km14 đến Km50) và Quốc lộ 91B (đoạn Km 0 đến Km15) có tổng mức đầu tư 1.720,3 tỷ đồng, nhưng Kiểm toán sau khi tính toán đã đề nghị giảm cả trăm tỷ đồng và giảm thời gian thu phí 4-5 năm so với phương án tài chính ban đầu là 19 năm.

Chỉ 1 dự án BOT, Kiểm toán đã giảm cả nghìn tỷ đồng và 2/3 thời gian thu hồi vốn
Kiểm toán kiến nghị giảm hàng trăm tỷ đồng đội vốn tại các trạm thu phí BOT. (Ảnh: Báo Cần Thơ)

Như vậy, sau khi thực hiện kiến nghị của Kiểm toán, chắc chắn “thu giá” tại các dự án BOT vi phạm sẽ giảm xuống, giúp người dân và hàng hóa lưu thông giảm bớt nhiều chi phí so với hiện tại.

Trước đó, tháng 9/2017, Kiểm toán Nhà nước cũng đã công bố kết quả kiểm toán 22 dự án BOT giao thông, qua đó đã kiến nghị giảm thời gian thu phí 62 năm và giảm mức thu phí tới 22.237,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cho đến hiện nay chưa thấy có trạm thu phí nào thực sự giảm giá. Người dân đang chờ ngày thực tế được đi trên những con đường với giá thực của nó.

Thanh Long