Nghệ sĩ Michael Grab là một bậc thầy sáng tạo với những tác phẩm nghệ thuật cân-bằng-đá: anh có thể xếp chồng chúng lên nhau mà không cần keo dính. Có lẽ chúng ta nên gọi Michael là một nhà ảo thuật vì thật khó mà hiểu được làm thế nào anh có thể tạo ra tác phẩm nghệ thuật đặc sắc đến như vậy.

Michael gọi nghệ thuật của mình là “xếp đá chiêm niệm” bởi nó cần đến sự kiên nhẫn, bàn tay ổn định và những nhân tố tâm linh. Song song với việc chọn loại đá, bạn cần phải có nội tâm tĩnh lặng và những kỹ năng thiền định khó có thể giải thích bằng lời.

Và hẳn bạn vẫn còn nhớ những tác phẩm của Michael Grab được giới thiệu trên Đại Kỷ Nguyên VN cách đây không lâu? Dưới đây là những tác phẩm khác cũng vô cùng đặc sắc được nghệ sĩ Michael Grab chia sẻ trên Facebook. Không chỉ những khối đá đẹp kì lạ, mà những bức ảnh cũng được chụp rất công phu…

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-2

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-1

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-43

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-42

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-41

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-40

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-39

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-38

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-37

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-36

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-35

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-34

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-33

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-32

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-31

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-30

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-29

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-28

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-27

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-26

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-25

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-24

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-23

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-22

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-21

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-20

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-19

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-18

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-17

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-16

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-15

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-14

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-13

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-12

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-12.

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-11

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-10

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-9

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-8

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-7

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-6

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-5

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-4

michael-grab-nghe-thuat-xep-da-chiem-niem-3

Từ Ân

Xem thêm: