Có những cuộc ly hôn kỳ lạ
Nơi không có chủ tọa tòa án
Nơi không có những cuộc cãi vã, tranh dành
Có điều gì đặc biệt?