Sống khỏe mỗi ngày:

Mùa hạ nuôi tim và mùa thu nuôi phổi và 'bây giờ là mùa thu'