"Điều đầu tiên mà chúng tôi muốn mang đến London là tinh thần của người Việt," nhà thiết kế kiêm giảng viên trường đại học RMIT Nguyễn Giang nói.