Ngày của Cha… Viết về cha…
Đôi dòng thơ vụng …bỗng xa xót cười!

Một đời nước mắt mồ hôi
Dễ đâu lèn gọn trong lời nói suông

Tưởng đời cũng trải, cũng khôn…
Chợt ra thân trẻ tầm thường ngu ngơ!

Một đời nước mắt mồ hôi. Dễ đâu lèn gọn trong lời nói suông. (Ảnh: Pinterest.com)

Bao ngày sương sớm nắng trưa
Những khuya chắn gió che mưa nhọc nhằn
Chỉ mong khô chỗ con nằm
No cơm con xới, ấm chăn con choàng.

Nắn từng câu nói, nết ăn
Sửa từng tư thế, bước chân, đứng ,ngồi
Dạy từng đạo lý làm người
Khuyên từng việc nhỏ. Lo thời việc xa…

Bao ngày sương sớm nắng trưa. Những khuya chắn gió che mưa nhọc nhằn. (Ảnh: Pinterest.com)

Mới hay từ bấy đến giờ
Ấm êm … Cha gạn phong ba đổi thành!
Một đời cha gánh lênh đênh…
Viết về cha… lại giận mình ‘vô ngôn’.

Thụy Du

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn mà chuyên mục Nghệ Thuật Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.