Phân biệt Hear about, Hear of và Hear from

Học tiếng Anh 24/08/16, 11:46

Cùng là ‘hear’ – nghe, nhưng khi đi cùng các giới từ khác nhau chúng sẽ có ý nghĩa khác nhau. Cùng học cách phân biệt và làm một bài tập nho nhỏ để nhớ lâu hơn nhé. Hear about /hɪr əˈbaʊt/: nghe về. Tức là bạn được thông ...

End of content

No more pages to load