Làm người, nên làm một người chính trực

Đời sống 12/05/18, 08:46

Vị Tổng thống đáng mến của nước Mỹ, Washington George từng nói: “Không có đạo đức, và không có sự chính trực, những tài năng vượt trội nhất và những thành tựu rực rỡ nhất không bao giờ có thế nhận được sự tôn trọng và sự kính mến của ...

Văn hóa khiến người đàn ông trở nên vĩ đại thế nào?

Văn hóa 02/03/16, 10:03

Văn hóa không phải thuộc phạm trù có tính "cứng" mà nó thuộc phạm trù có tính "mềm". Cho nên, chúng ta hiểu văn hóa không phải là đọc được nhiều sách, đi được nhiều nơi, trải qua nhiều sự việc, cũng không phải là có bằng cấp cao đến đâu. Thành ...

Ý nghĩa sâu xa của chữ nhân (人) trong tiếng Hán

Văn hóa 14/02/16, 04:29

Chữ Hán cổ xưa là chữ tượng hình, tượng thanh. Trong mỗi chữ Hán cổ xưa đều bao hàm một ý nghĩa sâu xa. Chữ nhân (人) trong tiếng Hán có nghĩa là "người" trong tiếng Việt chỉ cần hai nét bút là viết xong. Kỳ thực, viết chữ nhân (人) ...

End of content

No more pages to load