Phân biệt End và Finish

Học tiếng Anh 09/11/15, 14:26

End và Finish đều có nghĩa là kết thúc, chấm dứt việc gì đấy. Giữa chúng có một số điểm chung cũng như điểm khác nhau cần phân biệt.  Trong nhiều trường hợp, chúng có thể thay thế nhau. Ví dụ: What time does the play end/finish? Khi nào thì vở kịch kết thúc? Tuy nhiên, chúng ...

End of content

No more pages to load