Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã và đang thực thi các biện pháp hà khắc để đảm bảo giáo viên ở tất cả các cấp học phải tuyệt đối trung thành với lực lượng này.