Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) xuất thân từ mục đích chính trị, ngay cả khi không có “thù” thì nó cũng phải chế ra “hận”, xách động nông dân hận địa chủ, học sinh hận giáo viên, con cái hận cha mẹ, người Trung Quốc hận nước Mỹ … Bên cạnh đó, nó còn lợi dụng đủ loại hình thức như truyền thông, tranh họa tuyên truyền, đại diễu hành v.v. để khai màn chiến dịch tuyên truyền theo kiểu ném bom bừa bãi, trong một thời gian ngắn làm ma biến nhân tính, ví như nào là đề xướng “đại nghĩa diệt thân”, “quét sạch tất cả phần tử xấu”. Chúng ta hãy thử nghĩ một chút, một cá nhân đối xử với người thân của mình “vô tình lạnh lẽo như mùa đông khắc nghiệt” thì còn việc gì mà anh ta không dám làm nữa? Tâm lý thù hận do ĐCSTQ xách động đã đầu độc hàng mấy thế hệ con người, mãi cho đến nay vẫn để lại ấn tượng sâu sắc.