Cuộc đấu tranh của thế giới tự do chống lại ĐCSTQ đã đến hồi 'sinh tử'

Hạ nghị sĩ Scott Perry (tiểu bang Pennsylvania) hôm 1/10 đã giới thiệu dự luật chỉ rõ ĐCSTQ là “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”, và loại bỏ quyền miễn trừ quốc gia đối với các quan chức Trung Quốc – điều này sẽ cho phép xét xử họ ở tòa án Mỹ đối với các truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư nhân quyền Diệp Ninh chỉ ra rằng một khi Dự luật được thông qua, Hoa Kỳ chắc chắn sẽ cắt đứt quan hệ với Trung Quốc. Tất cả các phương thức đấu tranh chống lại ĐCSTQ sẽ được coi là hợp pháp, và nó cũng sẽ khiến nhiều người thoái đảng hơn.