Gần đây, một số video ghi lại tình hình bên trong các bệnh viện ở thành phố Vũ Hán đã xuất hiện trên các trang web nước ngoài. Trong số đó, video quay tại bệnh viện số 5 Vũ Hán cho thấy ít nhất 4 túi đựng thi thể màu vàng được đặt trên mặt đất trong phòng cấp cứu, trong khi các bệnh nhân khác đang chờ được cứu chữa. Trên giường bệnh trong một phòng bệnh nhỏ qua khe cửa mở, cũng thấy có một thi thể được bọc lại.